Október 20-án, illetve 21-én tájékozódási versenyt rendeztünk a Nyíres természetvédelmi területen, amely a csíki, gyergyói síklápok jellegzetes képviselője.

 

 

 

Az első fordulóban iskolánk tanulói mérhették fel tájékozódási képességeiket, valamint földrajzi, környezetvédelmi ismereteiket. A diákok osztályaikkal együtt fedezték fel a pályát és úgy szerezhettek pontokat, hogy a kijelölt ellenőrzőpontokon adott feladatokat teljesítettek. Ezek a feladatok úgy voltak összeválogatva, hogy mind fizikailag, mind ügyességileg, mind pedig kreativitásban kipróbálhassák magukat a tanulók. A verseny célja, hogy a résztvevő diákok megismerkedjenek a Nyíres természeti értékeivel, felismerjék annak szépségét, a környezetvédelmi ismeretek és a tájékozódási képesség együttesével versenyhelyzetben is boldoguljanak.

A tanulmányi kirándulással egybekötött verseny egyenértékű a tapasztalati úton történő ismeretszerzéssel. Az iskolánkban ez a tevékenység már kilenc éves múltra tekint. A szervezők fontosnak tartották, hogy olyan jellege legyen a tervezett programnak, amelynek élményei erősítik a tanulók közötti kapcsolatot, osztályközösségen belüli csapatmunkát. A Nyíres önmagában rendkívül sok látnivalót rejt és a színes programsor a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve lett összeállítva, szem előtt tartva különböző tantárgyhoz való kapcsolódást is. A tájékozódási verseny során megszerzett ismereteket felhasználhatják a diákok a földrajz, biológia stb. tantárgyak tanulása során is.

A második forduló körzeti szintű volt. Így tehát részt vettek a medence iskoláinak diákjai, akik 4 fős csapatokban indultak a versenypályán. Az első kategóriában az 5. és 6. osztályosok voltak, míg a második 7. és 8. osztályosoké volt. Hasonlóan az előző naphoz itt is többféle módon mérték fel a tanulók teljesítményét. A próbák között szerepelt környezetvédelmi jellegű keresztrejtvény megfejtés, állatok nyomainak felismerése, madárismereti gyakorlat, akadálypálya, valamint logikával és kreativitással egybekötött feladatsor. Mindeközben megadott térkép alapján tájékozódniuk kellett a versenyzőknek. A versenypálya meghaladta a 4 kilométert, persze valamivel hosszabbra sikerült azoknak, akik kissé elkóboroltak. Végeredményben mind a 340 diáknak, sőt a tanárokból álló csapatnak is sikerült a pályát teljesíteni. A megtett idő a végső pontszám 40%-át jelentette.

Az V-VI. osztályosok versenyét a gyergyótekerőpataki Tarisznyás Márton Általános Iskola – Tekergők csapata, Bernád Balázs, Sólyom Imre, Gál Sámuel és Bartalis Edvárd, míg a VII-VIII. osztályosokét a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Általános Iskola Hegyek őrzői, Sándor Krisztina, Kelemen Tamás és Molnár Csaba nyerték.

A versenyt Kiss Arnold és Jakab-Bálint Márton, a Sövér Elek Szakközépiskola tanárai szervezték, az iskolai diáktanács, a polgármesteri hivatal illetve a Zöld Székelyföld Egyesület segítségével és a közbirtokosság támogatásával. A versenyek által a szervezők a tanulókat a környezettudatos életmódra buzdították és segítették személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás kialakulását egyéni és közösségi szinten egyaránt.

Bejelentkezés